Vælg en side

MINDFULNESS

Mindfulness er for børn og voksne

Hold for børn

Individuelle forløb

Om mindfulness

Mindfulness er at være bevidst tilstede fra øjeblik til øjeblik, uden tolkning og fordømmelse. Det er, at sanse og opdage nye nuancer i kendte situationer, om og om igen. Det er nysgerrigt at udforske, uden forudindtagede holdninger og meninger. Mindfulness er meditation og tilstedeværelse. Det er en neutral forholdemåde til det, som er.   Mindfulness er en blid vej ud af eksempelvis stress, depression, angst, kronisk hovedpine og meget, meget mere. Det er er aktiv proces, hvor man bevidst retter opmærksomheden et bestemt sted hen. Når man føler sig fanget i følelser af stress og depression, kan det meget let føles som om stressen eller depressionen fylder alt i vores bevidsthed. Det er det eneste, der er plads til, og det tager over igen og igen. Men når vi træner mindfulness; træner os i at rette opmærksomheden et bestemt sted hen, så bliver der plads til at opdage, at følelsen af stress eller depression alligevel ikke fylder alt. Det kan godt ske den fylder meget, men ikke alt. Og alene i denne opdagelse kan der ligge energi og ressourcer klar til at blive frigjort. Dette er blot starten på en rejse, som vil vise dig og lære dig om mindfulnessens væsen og muligheder.

Undervejs vil du lære

Hvordan du kan optræne din evne til at være nærværende og til at give dig lov til at være, der hvor du er, med fuld accept af livets aspekter og følelser.   Mindfulness er, indenfor de sidste år, et af de mest omtalte fænomener indenfor selvhjælpsbranchen. Det er blevet tolket, mistolket – brugt og misbrugt. Det ændrer dog ikke på, at mindfulnessen repræsenterer en fantastisk levevis og et eminent værktøj, til at skabe det liv, vi trives bedst muligt i.  

I min klinik

foregår mindfulness enten på hold eller individuelt, i forløb på otte uger. Forløbene er bygget op omkring Jon Kabat-Zinns otte ugers MBSR forløb (Mindfulness Based Stress Reduction), som tager udgangspunkt i, at al menneskelig lidelse skyldes uhensigtsmæssige eller usunde mestringsstrategier, som for eksempel at flygte fra eller pege fingre af problemer, og derved fralægge sig ansvaret for egen trivsel. Du vil i løbet af et MBSR forløb lære at opbygge en kapacitet til at være, mærke, tåle og rumme livet, som det er, og ultimativt blive i stand til at håndtere dine udfordringer på egen banehalvdel.

Interesseret

Lydfiler

E-bøger (Kommer snart)