Vælg en side

NARRATIV TERAPI

Narrativ terapi

Den narrative terapiform interesserer sig for sproget, for sprogets magt, og for fortællinger. Det fremhæves, at sproget skaber vores virkelighed og fortællingerne vores identitet.
Ved hjælp af principperne i den narrative terapi, hjælpes vi til at rette fokus på det, der virker – for det vi har fokus på, får vi mere af.

Der fokuseres naturligt og instinktivt

på de historier vi fortæller og er optagede af. Det kunne for eksempel være en historie, der handler om at være en dårlig forælder, en dårlig veninde, eller slet og ret, at være dum og uduelig. En sådan historie vil blive stærkere og mere dominerende, jo flere gange den bliver fortalt og jo flere gange den får fokus. Sindet vil automatisk gå i gang med at finde beviser på den dominerende historie, og den vil dermed igen og igen blive bekræftet. For at skifte spor, må vi flytte fokus over på de historier, som også er i et liv, og som modsiger den dominerende historie. Det kunne for eksempel være historien om duelighed i en bestemt situation, eller om værdier i et forældreskab. Når disse glemte historier får fokus og opmærksomhed, bliver de virkelige og reelle, og sindet vil igen automatisk lede efter beviser – men nu på de historier og fortællinger, som vi foretrækker. Her i vil ligge nye perspektiver og nye opdagelser. Nye handlemuligheder.

Den narrative terapi tilbyder en måde at tale sammen på

som frigør os for skyld og skam. Som giver os mulighed for at anskue problemet i strakt arm, for kun på den måde kan vi samle energi og overskud til at lægge startegier, som kan modarbejde problemet. Det er problemet, der er problemet – ikke mennesket, der er problemet.
Narrativiteten er en del af mig. Den vil kunne spores i alt, hvad jeg gør i min klinik. For mig er det måde at møde mennesker på.
Både børn og voksne nyder at tale om livet ud fra disse principper, og jeg har gennem flere år praktiseret terapiformen i min private praksis, samt i offentligt regi.

Kunne du tænke dig en samtale/supervision med narrativt fokus